Coneix l'eina

És un espai per a orientar les entitats del tercer sector social en els seus processos d’avaluació de les intervencions que realitzen.

És una eina autodiagnòstica dissenyada perquè cada entitat en faci un ús autònom. En aquest sentit, l’eina proporciona orientacions i recomanacions en funció de la informació que facilita l’entitat que respon. Tanmateix, la informació que l’eina ofereix és orientativa i en tot cas serà l’entitat qui hagi de valorar-ne la pertinença i prendre les decisions corresponents.   


Per què serveix l’eina autodiagnòstica d’avaluació?

L’eina té com a finalitat la promoció d’avaluacions útils, ajustades a la realitat dels projectes, programes i orientades a la presa de decisions estratègiques. Per tal d’acomplir amb aquesta finalitat, l’eina està pensada per a guiar les entitats en un procés de reflexió en tres etapes, prèvies al disseny i a la posada en marxa de l’avaluació.

Etapa 1: valoració de l’estat de l’avaluabilitat del projecte o programa. 

Etapa 2: confirmació que l’avaluació és viable i té propòsit i potencial d’ús.

Etapa 3: orientacions per a la realització del tipus d’avaluació seleccionat.

Els itineraris per a les diferents etapes s’acompanyen d’una caixa d’eines que inclou un repositori de recursos d’avaluació, ordenats segons temàtica i tipus d’avaluació. La caixa d’eines està dissenyada per a orientar les entitats en aquells aspectes en què tinguin més dificultats perquè puguin continuar desenvolupant les seves capacitats d'avaluació.

Aquest projecte és liderat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, en col·laboració amb Ivàlua, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, en el marc d’una aliança que té per objectiu promoure la millora de l’avaluació en les entitats del Tercer Sector Social.