1

Com està el teu projecte?

Per a saber quin tipus d'avaluació és més adient per al teu projecte o programa, necessitem que responguis a les preguntes que et fem a continuació. En funció de les teves respostes, se't recomanaran uns determinats tipus d'avaluació.

Estan ben identificades les necessitats de la població a la qual va dirigida la intervenció?

0/11