8 June 2023

Incorpora la perspectiva de gènere a l’avaluació

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua (Institut Català de Polítiques Públiques) han creat una infografia que facilita a les entitats socials com poden incorporar la perspectiva de gènere a les seves avaluacions.

La perspectiva de gènere suposa tenir en compte les desigualtats existents entre homes i dones. La finalitat d’incorporar-la a l’avaluació de programes o projectes és identificar aquestes desigualtats i els factors que les generen, per fer-les visibles i dissenyar i aplicar estratègies per reduir-les.

La infografia, de forma visual i entenedora, s’atura a repassar què vol dir avaluar amb perspectiva de gènere, per a què serveix, qui n’és responsable i com s’ha de fer. Els continguts d’aquest material beuen d’un toolkit i una guia pràctica sobre perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques desenvolupades per Ivàlua i que permeten aprofundir en la matèria.

Fa anys que la Taula del Tercer Sector i Ivàlua aposten per treballar en la millora de la capacitat d’avaluació de les entitats socials. Aquests recursos sobre perspectiva de gènere en l’avaluació se sumen a tots els materials i testos ja disponibles al web de l’eina autodiagnòstica d’avaluació, un aplicatiu que acompanya i ofereix eines a les organitzacions en el procés de millora de la seva capacitat avaluativa.